Welkom bij het Wijkteam Brunssum Oost

De leden van wijkteam Oost zijn een groep actieve bewoners uit de buurten van Oost, met als doel, om samen met andere partijen, de leefbaarheid te verbeteren.

Samen met U willen wij er alles aan doen om de leefbaarheid te optimaliseren, zodat wij met ons allen in een sociale, veilige en prettige woonomgeving kunnen wonen!

De wijkteamleden zijn de ogen en oren van de buurten! Zij werken samen met de gemeente, het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk (CMWW), de woningcorporatie Weller, het Ouderwelzijn, de Politie en andere maatschappelijke instellingen.
Het wijkteam heeft vanuit de gemeente recht op informatie over wat er in hun wijk gaat spelen, en mag hierover meedenken cq. adviseren!

logo-oost